Ask a question

BỘ KIỂM ĐẾM BANK-8

Bộ kiểm đếm bank 08 cái gắn liền nhau, máy đếm số lượng- Sản phẩm dùng trong công tác kiểm đếm cho nhiều lĩnh vực: bệnh viện, ngành may trường học, thể thao, giao thông, nhà máy sản xuất, bến cảng, kho bãi . . .
bo-dem-so---bank-8-
Characters written: